NOTA DE INFORMARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Avand in vedere:

• Intrarea in vigoare a Regulamentului UE nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit in contiunuare “GDPR”) incepand cu 25.05.2018;
• Obligatia Partilor de a se conforma noilor principii legale de prelucrare a datelor cu caracter personal adoptate prin GDPR;
• SC Eco Bioterra S.R.L., in desfasurarea activitatii curente, obtine date cu caracter personal de la persoanele vizate (clienti/potentiali clienti), in scopurile si mijloacele de prelucrare stabilite de comun acord;
• Importanta confidentialitatii datelor clientilor si necesitatea implementarii unei politici ferme in ceea ce priveste prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal;
• DCP („date cu caracter personal”)
Regasiti mai jos prevederile notei de informare privind confidentialitatea datelor cu caracter personal
CINE ESTE SC Eco Bioterra S.R.L.?

SC Eco Bioterra S.R.L.( „in continuare ECO BIOTERRA”) prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si răspunde de acestea în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.
Service OnLaptop SRL
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J23/1071/2018
CUI: 39005550
Adresa corespondență:Strada Vidin, nr.3,
E-mail: office@eco-bioterra.ro,

Reprezentant legal/responsabil protectia datelor: Gheorghe George

Prin acceptarea acestei NOTE DE INFORMARE privind confidențialitatea datelor cu caracter personal sunteți de acord cu colectarea și folosirea DCP, așa cum este descris în aceasta.

S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm prezenta Declarație privind confidențialitatea datelor cu caracter personal. Cea mai recentă versiune a Declarației privind confidențialitatea datelor cu caracter personal este disponibilă în permanență pe paginile noastre de internet, precum si la oricare dintre punctele de lucru.

UNDE SUNT STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate prin masuri care sa asigure ca acestea devin neinteligibile si neaccesibile personelor care nu sunt autorizate sa le acceseze.
Datele sunt stocate pe teritoriul României. Orice transfer al acestora în afara României, dacă va fi cazul, se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRA?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul diverselor departamente SC Eco Bioterra S.R.L., în funcție de necesitatea legitimă impusă de scopurile în care DCP sunt procesate de către SC Eco Bioterra S.R.L..
Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara Service OnLaptop SRL. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de prelucrare descris mai jos.

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Pentru fiecare tip de prelucrare a DCP pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea DCP este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați DCP și care sunt posibilele consecințe ale unui refuz de a ne furniza datele dumneavoastră.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

DREPTUL LA ACCES: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la DCP pe care SC Eco Bioterra S.R.L. le deține despre dumneavoastră.

DREPTUL LA PORTABILITATE: Atunci când SC Eco Bioterra S.R.L. vă prelucrează DCP prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai DCP pe care ni le-ați trimis.

DREPTUL LA RECTIFICARE: Aveți dreptul să solicitați rectificarea DCP, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa DCP incomplete. .

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR: Aveți dreptul să ștergeți oricând orice DCP prelucrate de SC Eco Bioterra S.R.L., cu excepția următoarelor situații:
• aveți o solicitare nerezolvată încă de SC Eco Bioterra S.R.L.
• aveți o comandă deschisă care nu a fost încă finalizata sau a fost parțial finalizata;
• aveți o datorie neplătită la Service OnLaptop SRL, indiferent de metoda de plată
• dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile Service OnLaptop SRL în mod abuziv în ultimii patru ani
• dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra DCP în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII BAZATE PE INTERES LEGITIM: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării DCP bazate pe interesul legitim prin transmiterea unui e-mail către SC Eco Bioterra S.R.L..SC Eco Bioterra S.R.L. nu va continua să prelucreze DCP decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ DE A VĂ OPUNE MARKETINGULUI DIRECT: Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Vă puteți dezabona de la marketingul direct efectuat de SC Eco Bioterra S.R.L. prin următoarele mijloace:
• urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing
• modificând setările contului dumneavoastră de pe paginile de internet ale SC Eco Bioterra S.R.L.

DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII: Aveți dreptul să solicitați caSC Eco Bioterra S.R.L. să restricționeze procesul de prelucrare a DCP în următoarele situații:
• dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, SC Eco Bioterra S.R.L. va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim
• dacă afirmați că DCP sunt incorecte, SC Eco Bioterra S.R.L. trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii DCP
• dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii DCP și să solicitați restricționarea utilizării DCP
• dacă SC Eco Bioterra S.R.L. nu mai are nevoie de DCP, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE: Dacă sunteți de părere că SC Eco Bioterra S.R.L. vă prelucrează DCP într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE?

Acordăm o importanță deosebită protecției DCP și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dumneavoastră menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa

office@eco-bioterra.ro

 COOKIES

Un cookie este un mic fișier text care se salvează pe calculatorul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil și, în timpul vizitelor ulterioare, este recuperat din acestea. Dacă utilizați serviciile noastre, vom presupune că sunteți de acord cu utilizarea unui astfel de cookie.

CUM FOLOSIM COOKIE-URILE?
Utilizăm cookie-uri permanente pentru a stoca pagina de start și detaliile dumneavoastră dacă selectați “Ține-mă minte” atunci când vă conectați la paginile noastre de internet. Vom folosi cookie-uri pentru a vă salva produsele favorite.
Utilizăm cookie-uri pentru o sesiune, de exemplu, atunci când folosiți funcția de filtrare a produselor, pentru a verifica dacă sunteți conectat..
Folosim cookie-uri proprii și terțe pentru a colecta statistici și date ale utilizatorilor în formă agregată și individuală în instrumente de analiză pentru a ne optimiza paginile de internet și pentru a vă oferi materiale de marketing relevante.
Unele cookie-uri terțe sunt setate de servicii care apar pe paginile noastre și sunt în afara controlului nostru. Acestea sunt setate de către furnizorii de social media, cum ar fi Twitter, Facebook și Vimeo, și se referă la capacitatea utilizatorilor de a partaja conținut de pe acest site, așa cum indică pictograma respectivă.
De asemenea, putem folosi cookie-uri terță parte care urmăresc activitatea pe mai multe site-uri pentru a vă oferi marketing pe alte site-uri/canale.

CE TIPURI DE DCP COLECTĂM?
Vă vom conecta ID-ul de cookie numai la DCP trimise și colectate în legătură cu contul dumneavoastră.

CINE ARE ACCES LA DCP?
Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus, un instrument de analiză este folosit pentru a colecta statistici în scopul optimizării paginilor noastre de internet și pentru a vă prezenta materiale relevante.

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DCP?
Vă vom conecta cookie-urile la DCP numai dacă sunteți conectat la pagina SC Eco Bioterra S.R.L.. Dacă sunteți conectat(ă) la contul dumneavoastră, temeiul juridic este bazat pe interesul nostru legitim.