iulie 4, 2016

SERVICI DE ANTISEPTIZARE HIDROFUGARE SI IGNIFUGARE PENTRU TRATAREA LEMNULUI

Unul dintre cele mai eficiente produse de ignifugare pentru tratarea elementelor din lemn, a derivatelor acestora și a materialelor textile, este acum disponibil la găleată de 9 kg (suficient pentru a acoperi 250 mp), la doar 9,5 euro + tva/mp. Eco Burn Protector este un produs care înglobează tehnologii de ultimă oră, nu conține silicați și este ușor de manevrat.

proiect

Pentru construcțiile și elementele din lemn, Eco-Bioterra  oferă servicii specializate de îmbunătățire a comportamentului acestora la foc, de protecție împotriva putregaiului, insectelor, cariilor, de antiseptizare, precum și aplicări de uleiuri cu acțiune hidrofobizantă sau pentru punerea în valoare a frumuseții acestui material. De asemenea, oferă servicii de PSI și SSM. Compania comercializează produse de calitate pentru tratarea și protejarea lemnului, inclusiv gama proprie Eco Burn Protector, recunoscută la nivel european.

Lemnul are calități extraordinare. Dar, fiind un element organic, trebuie protejat și tratat cu atenție. Eco-Bioterra oferă servicii complete de ignifugare – de la evaluarea obiectivului la alegerea produsului de ignifugare, pregătirea suprafețelor și aplicarea substanțelor optime. De asemenea, realizează lucrări de antiseptizare cu insecto-fungicide, aplicând diferite procedee: pensulare, imersie, bandaje de protecție, injectare, gazare-fumigație etc.

Pe scurt, despre antiseptizare

Antiseptizarea se referă la protecția împotriva insectelor. Lemnul este un material viu, organic, care, adus din natură, păstrează în componența sa insecte, ciuperci etc. De aceea, atunci când este folosit ca material de construcție sau pentru realizarea unor obiecte, de la instrumente muzicale la sculpturi sau mobilier, lemnul trebuie protejat de acțiunea acestora. Eco-Bioterra utilizează o gamă largă de antiseptizanți, în funcție de natura fiecărui proiect. Aceste soluții concentrate sunt formate din biocide de generatie nouă cu acțiune antimicrobiană, care asigură protecția preventivă si combativă a lemnului în fața insectelor xilofage, inclusiv a termitelor, precum și a atacului ciupercilor ce duce la putrezirea sau mucegăirea lemnului. Recomandarea noastră este ca antiseptizarea să se facă o dată la 5 ani.

Etapele unui proiect de antiseptizare cu insecto-fungicide

Standardul tehnic de execuție al Eco-Bioterra privind executarea lucrărilor de insecto-fungicide de antiseptizare conform manualului calității și normelor specifice cuprinde mai multe etape:

 1. Inspectarea obiectivului pentru evaluare-constatare

Un biolog-chimist specialist atestat în constatarea și evaluarea biodeteriorărilor materialului lemnos din construcții se deplasează la obiectivul în cauză, la cererea beneficiarului. Acesta face măsurători de volum, masă lemnoasă, umiditate a lemnului, umiditate atmosferică, alte coordonate naturale sau artificiale ce pot influența starea de biodeteriorare și prezența, daca este cazul, a agenților de biodegradare. Specialistul Eco-Bioterra prelevează probe pentru efectuarea testelor de laborator pe baza cărora compania întocmește un certificat constatator.

 1. Alegerea produsului de antiseptizare

Pentru a alege produsul de antiseptizare potrivit, Eco-Bioterra recomandă produse ce întrunesc, cumulativ, mai multe cerințe:

– să aibă un grad minim de toxicitate și substanțe insecto-fungicide biodegradabile
– să presupună un mod de aplicare rapid
– să conțină substanță insecto-fungicidă cu acțiune specifică sau completă pentru gama de agenți biologici, inclusiv factori climatici de stabilizare a lemnului și la foc.

 1. Executarea lucrărilor insecto-fungicide de antiseptizare a materialelor din lemn sau a celor derivate din lemn din construcții

Efectuarea lucrărilor de antiseptizare se face de către personal specializat, prin metode de suprafață pentru clasele de risc I-III (interior sau exterior fără contact cu solul).
Tratamentul de suprafață se referă la protecția realizată prin aplicarea substanțelor sau a produselor de protecție la suprafața lemnului, fără condiții de pătrundere în profunzime.

Aceste tratamente de suprafață pot fi de mai multe feluri:

Pensulare – substanța sau produsul de protecție este aplicat cu ajutorul pensulelor, bidinelelor sau a dispozitivelor de pulverizare.

Stropire-sprițuire – substanța sau produsul de protecție este aplicat pe lemn sub formă de picături foarte fine.

Imersie de scurtă durată – substanța sau produsul de protecție este aplicat pe lemn prin cufundare completă sau plutire, pentru scurtă durată, a lemnului.

Bandaje de protecție – procedeu de protecție care se realizează prin acoperirea unei porțiuni din piesa de lemn, de regulă cea mai expusă la degradare, cu un înveliș hidroizolator sub care se află o anumită cantitate de substanță sau produs de protecție, capabilăa sa difuzeze lent în lemn în timpul utilizării.

Cartușe de protecție – procedeu de protecție care se realizează prin introducerea substanțelor sau produselor de protecție în găuri practicate cu burghiul în lemn – de regulă în zonele cele mai expuse la degradare – și din care să difuzeze în timpul utilizării și în zonele învecinate, spre a opri degradarea sau a mări rezistența la degradare a lemnului

Injectare – procedeu de protecție care se realizează prin înțeparea lemnului – de regulă în zonele cele mai expuse la degradare – și introducerea substanțelor sau produselor de protecție prin presare în straturile de lemn înțepate, pentru a opri degradarea sau a mări rezistența la degradare a lemnului

Gazare-fumigație – procedeu de protecție a lemnului împotriva agenților biologici prin folosirea substanțelor sau produselor de protecție sub formă de gaze, vapori sau fum (prin utilizarea unui generator de aerosoli termici sau reci de tip fogg, ulv etc.).

 1. Pregătirea suprafețelor

În funcție de starea de biodegradare și de tratarea anterioară a lemnului se stabilesc etapele intermediare de pregătire a suprafețelor în vederea aplicării substanței. Aceste etape pregătitoare pot presupune:

– curățarea suprafețelor (de praf, noroi, var, vopsea sau impurități, inclusiv protecții insecto-fungicide anterioare) prin periere, răzuire, spălare chimică (de exemplu, cu Bioclean Wood) etc.
– înlăturarea lemnului putrezit
– decojirea lemnului

 1. Începerea lucrărilor de antiseptizare

La preluarea frontului de lucru de antiseptizare se verifică atent:

– dacă suprafața lemnoasă a fost pregătită cospunzător
– umiditatea lemnului: maxim 10% pentru elementele de finisaj și maxim 18% pentru celelalte
– umiditatea atmosferică (maxim 70%) și temperatura atmosferică (minim 10°C)
– dacă au existat tratamente anterioare și ce substanțe insecto-fungicide s-au folosit.

Toate acestea se consemnează în procesul verbal de preluare a frontului de lucru.

 1. Tratarea cu substanță a rosturilor(de chertare)
  Dupătratarea cu substanță a rosturilor (de chertare)
  se întocmește un proces verbal de lucrări ascunse, împreună cu beneficiarul, în care se specifică operațiile executate (tratări de rosturi, crăpături, fisuri etc.) prin chituire.
 2. Încheierea lucrărilor de antiseptizare

La încheierea proiectului, responsabilul lucrării întocmește un proces verbal de recepțe și constatare calitativa a lucrărilor efectuate, prin care firma garantează eficacitatea tratamentelo

Detalii despre tratamentele

Aditiv

Substanță care se adaugă unui produs pentru a-i îmbunătăți proprietățile sau pentru a obține noi calități

Antiseptic

Substanță care previne sau înlătură infecțiile microbiene sau care împiedică putrefacția

CNSIPC

Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă este o unitate specializată din subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, abilitată, printre altele, să atesteze la nivel național persoanele juridice care desfășoară activități în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile

Dăunător

Insectă sau animal care atacă plante, animale sau oameni, ori produse vegetale sau animale, provocând pagube

Deratizare

Acțiunea de a deratiza și rezultatul ei; operație sanitară de stârpire a șoarecilor și șobolanilor

Dezinfecție

Acțiunea de a dezinfecta și rezultatul ei dezinfecție; distrugerea germenilor patogeni din afara organismului cu ajutorul unui dezinfectant, pentru a împiedica orice contaminare

Dezinsecție

Operație de distrugere a insectelor dăunătoare cu ajutorul unui insecticid

HACCP

Acronim de la Hazard Analysis of Critical Control Points (Analiza riscului şi punctele critice de control). Este un sistem care analizează din punct de vedere fizic, chimic şi microbiologic modul de desfășurare a producției de alimente, distribuţia, aprecierea punctelor de risc si elaboreaza căile de prevenire a pericolelor şi posibilitatea reducerii riscurilor.

Ignifug

Material neinflamabil, care se aprinde și arde foarte greu sau care nu arde deloc, împiedicând propagarea focului

ISO 9001

Este un standard internațional care specifică cerințele unui sistem de management al calității ce are ca scop creșterea satisfacției clienților. Implementarea unui sistem de management al calității este determinată și de produsele, serviciile și procesele pe care le folosește.

ISO 14001

Este un standard internațional care specifică cerințele pentru un sistem de management de mediu care să permită unei societăți să formuleze și să implementeze o politică și obiective care iau în considerare cerințele legale cu privire la aspectele semnificative de mediu.
 Scopul standardului este de a susține protecția mediului și de a preveni poluarea.

OHSAS 18001

Este un standard internațional care precizează cerințele pentru un sistem de management al sănătății si securității ocupaționale, pentru ca o societate să-și poată reduce riscurile sănătății și securității ocupaționale și să-și îmbunătățească performanțele manageriale (OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment Series).

Repelent

Substanță care, prin calitățile sale organoleptice (gust, miros), îndepărtează rozătoarele, insectele etc.

Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
https://eco-bioterra.ro/servici-de-antiseptizare-hidrofugare-si-ingnifugare-pentru-tratarea-lemnului
LinkedIn
Instagram